tel: 011/2505-420

Parcijalne proteze

Parcijalne proteze nadoknađuju delimični nedostatak zuba u vilici. Ovo rešenje može biti trajno, ali nekad može biti i privremeno rešenje zavisno od vremena izrade konačno odabranog rada.
U ponudi “Dental Art” stomatološke ordinacije imamo:
-parcijalne akrilatne proteze izrađene od akrilata sa žičanim kukicama
-Vertex Thermosens proteze od termoplastičnog materijala izuzetno elastične,bez metalnih i žičanih elemenata,
-parcijalne skeletirane proteze poznate pod imenom Vizil proteze.
Vizil proteza
predstavlja izuzetno rešenje u odnosu na ostale parcijalne proteze jer pored akrilata u svom sastavu ima i skelet od legure metala koji joj dava čvrstoću i mogućnost kod ove proteze na gornjoj vilici da se ovisno o rasporedu preostalih zuba smanji pokrivenost nepca akrilatom(plastikom),i svede na jednu tanku elegantnu metalnu pločicu.Vezivanje (kačenje )Vizil proteza za preostale zube ovisi o rasporedu preostalih zuba u vilici a može biti vezivanje(kačenje)liveni kukicama za preostale zube koji mogu i ne moraju biti presvučeni metalokeramičkim krunicama ili vezivanje (kačenje)preciznim veznim elementima -atečmenima koje naši pacijenti zovu “proteze sa drikerima” ili” proteze na klik” a koje radimo isključivo u kombinaciji sa metalokeramičkim mostovima na preostalim zubima.
S obzirom na sistem vezivanja(kačenja)za preostale zube ove proteze su stabilnije manje se pomeraju i pacijenti se lako navikavaju na ishranu i govor s njima.
Ukoliko želite spoj estetike i kvalitetne funkcije a da kukice ne budu u vidnom polju Vašeg osmeha naša preporuka je da preostale zube koji su tokom godina izgubili boju, oblik ,sjaj presvučene metalokeramičkim mostovima da bi nadoknadili estetski momenat tih zuba a istovremeno ostali deo nedostajućih zuba nadomestite Vizil protezom sa atečmenima (drikerima)više o tom pogledajte na linku kombinovani radovi.