tel: 011/2505-420

Metalokeramičke krunice i mostovi

Metalokeramičke krunice i mostovi su zubne nadoknade kod kojih sve faze u izradi rade vešte ruke naših saradnika zubnih tehničara.U osnovi ovih nadoknada pored keramike nalazi se i legura kobalt-hrom -molibdena. Zbog sadržaja legure u svojoj konstrukciji ove nadoknade imaju veliku čvrstoću i dugotrajnost ali se ne može postići prirodna transparentnost kao kod bezmetalne keramike .

 

 

Napravljen metalokeramički most u donjoj vilici desno,

U gornjoj vilici pojedene (abradirane) krune prednjih zuba —- izrađen metalokeramički most

na korenu gornje desne petice izrađena livena nadogradnja i solo metalokeramička krunica

skinut stari most u gornjoj vilici,odrađen novi most u metalokeramici u gornjoj vilici

Metalokeramička krunica sa nadogradnjom na korenu donje, desne petice

Odrađene livene nadogradnje na preostalim korenovima i metalokeramički mostovi u gornjoj i donjoj vilici

Zamena starog metalokeramičkog mosta u gornjoj vilici izradom novog metalokeramičkog mosta

Nakon lečenja parodontopatije odradili smo metalokeramički most u gornjoj i donjoj vilici