tel: 011/2505-420

Endodoncija

Endodoncija je deo stomatologije koji se bavi zdravljem zubnog živca (pulpe) ali i tkiva oko korena zuba i značajan je kod većih oštećenja zubne krune i pojave akutnog ili hroničnog bola uzrokovanog napredovanjem karijesa ili traumom pri čemu dolazi do oštećenja zubne pulpe. Endodontski tretman ima za cilj uklanjanje pulpe zuba, čišćenje i oblikovanje i obradu kanala korena kako bi se sprečilo širenje bakterija i njihovih produkata u periapeksno područje, a potom se kanali zuba pune odgovarajućim materijalima. Kod planiranja protetskih radova endodoncija nam mnogo pomaže u predprotetskom delu terapije jer naš cilj je da sačuvamo koren svakog  zuba, kako bi ga u slučaju gubitka krune zuba uzrokovanog većim karijesnim defektom ili traumom u vidu polomljenog kruničnog dela mogli iskoristiti u budućnosti kao nosač za nadogradnju, a samim time i planiranje krunica ili mostova na njima.

Nakon završene endodontske terapije sledi odgovarajuća sanacija zuba na bazi preostale količine zubnog tkiva –u vidu ispuna, planiranja nadogradnje ili krunice, i dalje, mostova i kombinovanih radova..