tel: 011/2505-420

Protetika na implantatima

Protetika na implantima – Ugradnja zubnih implantata je stomatološki zahvat koji se radi u cilju protetske rehabilitacije zubnih nizova i nadomeštanja nedostajućih zuba. Zubni implant se sastoji od 3celine …1.Titanijumskog veštačkog zubnog korena koji se ugrađuje u viličnu kost, 2.nadogradnje koja se ušrafljuje u titanijumski koren/suprastrukture/, 3.krunice koja se postavlja na suprastrukturu.

Krunice i mostovi na implantatima

Implant se može ugraditi na mesto jednog nedostajućeg zuba što je biološki opravdano jer se tad ne bruše zdravi okolni zubi, ali isto tako ukoliko nedostaje više zuba u zubnom nizu vilice, implantati mogu svojom ugradnjom na mestima nedostajućih zuba da budu nosači mostova manjih ili većih raspona ovisno o mestu ugradnje i broju implantata a kod totalne bezubosti implantati se ugradjuju na mestima pogodnim za nosače cirkularnog mosta ili na najpovoljnijim mestima za nosače retinera totalnih i parcijalnih skeletiranih /vizil/proteza proteza. Implantati su građeni od titanijuma izuzetno kvalitetnog biokompatibilnog i mehanički otpornog materijala. O mestu ugradnje i broju potrebnih implantata za buduće protetske nadoknade donosi se odluka tek nakon kliničkog pregleda Vaših vilica i uvidom u stanje kosti i stanje preostalih zuba na osnovu Ortopan i 3Dsnimka Vaših vilica. U ponudi Dental Art ordinacije nalaze se najsavremeniji implantati poznatih svetskih brendova Strauman i Bredent, kao i ekonomik varijanta B&B (italijanski). Mostove na implantatima radimo u kvalitetnoj metalokeramici i vrhunskoj bezmetalnoj keramici, Ugradnju implantata rade eminentni stručnjaci sa VMA i Stomatološkog fakulteta.

Ugradnja 4 implantata u bočnoj regiji donje vilice i preko njih odrađeni bočno metalokeramički mostovi

ZUBNE PROTEZE NA IMPLANTATIMA

Zubne proteze na implantatima su jedno od mogućih protetskih rešenja kod totalne bezubosti u situaciji kad vilični grebeni nisu
građeni tako da omoguće stabilnost proteze. Princip izrade ovih proteza je ugradnja implantata u vilicu. O broju implantata potrebnih za nošenje proteze odluku donosimo nakon uvida u Vaš ortopan snimak i 3D snimak vilica kao i kliničkim pregledom Vaših viličnih grebena. Preko ugrađenih implantata pravi se proteza koja pomoću lokatora, kugličnih veza ili prečki čvrsto drži za implantate. Razlika između ove i klasične totalne proteze je što je ova polufiksno rešenje, što znači stabilnija je i prijatnija za pacijenta, lakši i brži je period adaptacije i prihvatanja, a olakšavajuća okolnost je što kod proteze u gornjoj vilici preko implantata postoji mogućnost da se smanji (redukuje) nepčana ploča i omogući pacijentu da nesmetano uživa u hrani bez pomeranja proteze. Proteze na implantatima se lako održavaju i pružaju sigurnu funkciju žvakanja i govora kao funkcionalno rešenje, ali one tokom vremena mogu biti i prelazno rešenje u slučaju da se pacijent tokom vremena odluči za mostove na implantatima kada se, ukoliko postoji dovoljan broj implantata, za buduću konstrukciju mosta samo zamene suprastrukture namenjene za prihvat proteze,suprastrukturama za prihvat mostova i preko njih se pacijentu izrađuju mostovi od metalo -keramike ili bezmetalne keramike.

PROTEZE NA MINI IMPLANTATIMA

Mini implanti su implanti koji su specifičnih dimenzija, tanji su, gracilniji od standardnih implantata. Njihova ugradnja je manje invazivna od ugradnje klasičnih implantata. Uobičajeno je da se u prednji deo gornje vilice ugradi 6,a u prednji deo donje vilice 4 mini implanta. Ovaj zahvat vrši se u lokalnoj anesteziji. Intervencija je bezbolna. Imaju pristupačniju cenu od klasičnih implantata. Ono što je najbitnije odmah nakon ugradnje implantata preko njih se zakopčava Vaša nova proteza ili Vaša stara proteza s kojom ste do tad imali problem nestabilnost ali ste u biti bili zadovoljni njenom estetikom. Ugradnjom mini implantata vraćamo stabilnost i retenciju Vašoj protezi ali i u velikom procentu poboljšavamo funkciju žvakanja. Ugrađuju se najčešće kod pacijenata starije životne dobi, kad nema dovoljno vilične kosti, i kad pacijent ne može da podnese nepčani deo gornje proteze.

Protetika na implantima – U gornjoj vilici ugrađeni mini implantati, i preko njih odrađena nova totalna proteza