tel: 011/2505-420

PROTEZE NA IMPLANTATIMA

Zubne proteze na implantatima su jedno od mogućih protetskih rešenja za bezube vilice. Princip funkcionisanja izrade ovih proteza je ugradnja implantata u svaku vilicu. O broju implantata potrebnih za nošenje proteze odluku donosimo nakon uvida u Vaš ortopan i 3D snimak, kao i kliničkim pregledom Vaših alveolarnih grebenova. Preko implantata izrađuje se skeletirana tj vizil proteza koja se pomoću lokatora tj kugličnih veza i prečki čvrsto drži za implantate. Razlika između ovakve, zubne proteze i klasične totalne proteze je što je ova polufiksno rešenje što znači stabilnija je i prijatnija za pacijenta, lakši i brži je period prihvatanja i privikavanja, lako je održavanje oralne higijene, jako lepo izgleda, a pri tom omogućava sigurnu funkciju žvakanja i govora kao kvalitetno  višegodišnje rešenje.