tel: 011/2505-420

Implantologija

Implanti u svetu stomatologije predstavljaju veštački koren zuba, koji oblikom podseća na šraf. Ugrađuje se u kost donje ili gornje vilice (u koštani greben gde su pre bili prirodni zubi) ispod desni, tako da se implant ne vidi okom i nadoknađuje nedostajući prirodni koren zuba. Osnovni gradivni element implanta je titan, metal koji je biokompatibilan pa ga organizam ne prepoznaje kao strano telo. Nakon ugradnje implantata u bezbolnoj intervenciji u lokalnoj anesteziji čeka se period od 2-6 meseci da se implantati osteointegrišu (vežu za kost), nakon čega se pristupa otvaranju implantata, postavljanju gingiva formera  i nakon 10 dana pristupamo protetskoj fazi koja završava postavljanjem suprastruktura na mesto gingiva formera i dobija se protetski rad koji je pre ugradnje implantata planiran u vidu metalokeramičkih ili bezmetalokeramičkih krunica i mostova ili izradom vizil proteze na implantatima.

Ukoliko pacijent ima želju za ugradnju implantata potrebno je napaviti ortopan snimak i 3d snimak i dostaviti nam ga. Kliničkim pregledom tj uvidom u stanje preostalih zuba, analizom visine, širine i gustine Vaših viličnih kosti, te uvidom u Vaše opšte zdravstveno stanje donosi se odluka jeste li kandidat za ugradnju zubnih implantata i planiranje protetskog rada na implantatima..

Najnovija svetska stručna istraživanja pokazuju upešnost funkcionisanja ugrađenih zubnih implantata u 90-95% slučajeva i nakon 10 godina, ali uz besprekornu oralnu higijenu, redovne kontrole i poštujući savete lekara. U stomatološkoj ordinaciji „Dental Art“ koriste se najsavremeniji sistemi iz oblasti implantologije, a to su Straumann (www.straumann.com) i Bredent (www.bredent.com).   Ugradnju implantata vrše eminentni stručnjaci iz domene implantologije sa dugogodišnjim iskustvom ugradnje implantata.